maandag 20 september 2010

Managers bezorgd over toename stress

Vier op de vijf Europese managers hebben hun bezorgdheid geuit over stress op het werk tijdens de Esener-enquête, het grootste onderzoek over arbeidsrisico's in Europa. Met een score van 79 procent komt stress op het zelfde niveau als de klassieke risico's zoals arbeidsongevallen.
De cijfers zijn alarmerend, maar tegelijk doet slechts een minderheid van de bedrijven er iets aan. ‘Stress op het werk wordt aangezien als een belasting voor de productiviteit. Toch heeft slechts 26 procent van de Europese bedrijven procedures om stress aan te pakken en dat is zeker een reden tot bezorgdheid. Dit onderzoek onderstreept de noodzaak om effectieve steun te organiseren voor bedrijven om het probleem op te lossen', zegt Jukka Takala, directeur van het Europese agentschap voor veiligheid en gezondheid op hetwerk (EU-OSHA).

De belangrijkste oorzaak van stress op het werk is tijdsdruk. Daarna komen werkonzekerheid en slechte verhoudingen met collega's onderling of met het management. Andere psychosociale risico's zijn geweld en pesten op het werk.

Uit de studie blijkt het belang van een wettelijke verplichting opdat bedrijven maatregelen nemen tegen de psychosociale risico's. Daarnaast leggen de onderzoekers de nadruk op de rol van personeelsvertegenwoordigers.
Voor de enquête werden 36.000 telefonische interviews afgenomen in de 27 Europese lidstaten plus Kroatië, Turkije, Noorwegen en Zwitserland. Daarin werden managers en preventieverantwoordelijken ondervraagd over welke risico's belangrijk zijn en hoe ze worden aangepakt.

Daarom is het goed te weten, dat wij de test en coaching hebben op mentale weerbaarheid.

Bron: Kluwer

Geen opmerkingen:

Een reactie posten