dinsdag 8 februari 2011

De vijf meest gemaakte fouten op Linkedin

Tijdens onze trainingen over het gebruik van Linkedin en andere social media zijn we gestuit op 5 veel voorkomende fouten bij het gebruik van Linkedin. Wij beschouwen Linkedin als één van de potentieel meest effectieve media, waarin je jezelf als merk kunt profileren, d.w.z. jouw expertise en kennis kunt etaleren en mensen/ organisaties kunt laten kennismaken met jou, jouw kennis en ervaring.
We willen u deze tips niet onthouden. Doe er uw voordeel mee.Te veel activiteit


Sommige namen kom je tegen in een veelheid aan discussies in zeer uiteenlopende groepen. Dat roept bij de lezer onmiddellijk twee vragen op, die niet profijtelijk zijn voor je reputatie op Linkedin; men ziet graag een specialisatie.
Heeft iemand misschien tijd over is de eerste vraag. Wanneer je zoveel tijd besteed aan Linkedin, dan ben je of erg efficiënt of je hebt tijd over, omdat je niet aan het werk bent.
Tip 1: bedenk goed, wat je boodschap is, die je im- of expliciet wilt afgeven en stem daar je bijdragen op af.


Te veel linken


Wij adviseren onze klanten om alleen te linken met mensen, die je kent. Linkedin gaat net als het normale verwijzen over kennen, vertrouwen en gunnen en het gaat om de relaties in de tweede lijn. Stel dat een familielid of vriend u op een feestje vraagt of u niet een goede advocaat of loodgieter kent, zou u dan verwijzen naar iemand, waarvan u alleen een mooi verhaal gelezen hebt? Nee, u moet zo iemand gesproken hebben, kent het nodige van hun achtergrond en hun expertise, hebt met ze gewerkt of kent iemand, die u vertrouwt, die met die advocaat zaken gedaan heeft.
We zijn dan ook tegen het fenomeen, dat je in een aantal groepen tegenkomt: “Wie wil linken met andere leden van deze groep?” Het gaat niet om het aantal contacten, maar om de kwaliteit van die contacten.
Tip 2: voeg alleen, die mensen als contact toe, die je kent en vertrouwt.
Tip 3: wees kritisch op mensen, van wie het netwerk snel groeit, check de Linkedin updates en als er staat: Siebo Hakse is nu verbonden met X,Y en Z en 7 anderen, denk dan nog een keer na. Er kunnen uiteraard situaties zijn waarin dit voor de hand ligt. Bijvoorbeeld wanneer iemand een nieuwe baan heeft. Dat kan overigens een goed moment zijn om het contact te intensiveren.


Te veel groepen


Sommige mensen zijn lid van meer dan 20 groepen. Gegeven, dat je pakweg een half uur per dag aan Linkedin besteedt, kun je nooit een actieve bijdrage leveren in zoveel groepen. Dan wordt je dus één van de vele volgers, die geen bijdrage leveren. Maar Linkedin gaat over geven en dan pas (vertrouwen) krijgen. Het beeld, dat je geeft aan de buitenwereld is een zwerver en zoeker. Weinigen zullen denken dat je een homo universalis bent, die op veel terreinen betrokken is.
Tip 4: kies zorgvuldig de groepen, waarin je je wilt profileren en laat de rest, waar je marginaal in geinteresseerd bent, niet zichtbaar zijn op je profiel.


Wederzijdse referrals/aanbevelingen


Goede aanbevelingen zijn goud waard. Ze verhogen je geloofwaardigheid. Goede referrals melden meer dan dat je een leuke kerel of meid bent, maar zeggen iets over je expertise.
Je ziet veel referrals, die gebaseerd zijn op de apenregel: “Krab jij mijn rug, dan krab ik de jouwe.”
Als een derde partij dat ziet, verlies je weer geloofwaardigheid.
Wij raden aan om als je echt elkaar wilt aanbevelen en daar goede gronden voor hebt, tenminste de tijd tussen de twee aanbevelingen op te rekken. Maar ook dat kent zijn beperkingen.
Tip 5: overweeg zeer goed of je elkaar wilt aanbevelen en als je het per se wilt doen, neem dan tijd ertussen.
Tip 6: Als je een mooie referral van iemand ziet, check dan degene, die de aanbeveling gegeven heeft.


Gedateerde informatie


Regelmatig treffen wij gedateerde informatie aan op profielen. Iemand is al ergens vertrokken, maar het e-mailadres, het telefoonnummer of de werkervaring verwijzen nog naar de laatste baan.
Het gebeurt ook, dat iemands site andere informatie bevat dan het profiel.
Wat denk je dan als lezer? Wat zou er nog meer niet meer kloppen? Is deze persoon echt geïnteresseerd in een nieuwe baan of opdracht?
Tip 7: check regelmatig je profiel. Is alle informatie, met name mail, telefoon, verwijzingen naar websites nog adequaat en functionerend.

Siebo Hakse en Gert Laman, CreativeTrainers
Creative Trainers verzorgt onder meer advies en trainingen op het beter gebruik van Linkedin en andere sociale media, en de “embedding” hiervan in de bedrijfsvoering. Deze trainingen worden zowel incompany als middels open inschrijving aangeboden. Daarnaast adviseren wij organisaties over hun profilering op internet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten