dinsdag 30 november 2010

De zorgridders van de ronde tafel bijeen

Verslag “Zorg, Netwerk en Inspiratie” op 13 oktober 2010.
Vorm en inhoud, beide zijn in de zorg belangrijk: als gast behandeld worden en technisch goede zorg krijgen, het een kan niet zonder het ander. Brederijn van Spaendock is die combinatie wel toevertrouwd.
Dus waanden wij ons voor een dag Ivanhoe, Arthur of Guinevere en troffen zo'n 75 mensen elkaar op het prachtig gerestaureerde kasteel Waardenburg voor een studiedag over een drietal onderwerpen om betere zorg qua vorm en inhoud te realiseren.
Heerlijk fingerfood en een prachtig concert op gitaar en panfluit voor het diner gaven verder vorm aan de vorm, je merkte dat mensen het naar hun zin hadden.
Klinkt als een Ster-spotje, maar niet zonder reden, zoals ik in de eerste van de drie workshops mocht ervaren.

Lekker en verzorgd eten


Peter Roozendaal en Casper van der Most van Boncura Food & Services Solutions BV gingen in op de waarde van lekker en verzorgd eten. In een vlammend betoog toonden ze aan hoe belangrijk voeding en ambiance is voor het welzijn van cliënten
Met foto's lieten ze zien hoe de maaltijd vaak gepresenteerd wordt en hoe het ook kan.

Voorbeelden?
Geen wit bestek met opdruk van de organisatie -vermoedelijk als diefstalpreventie-, maar mooie Delftsblauwe borden. Placemats en trays voor de kinderafdeling met stripfiguren in plaats van egaal grijs of onbestemd groen. Echte dekschalen in plaats van functioneel staal.
Eten uit een open keuken met (half-)verse producten in een aantrekkelijke presentatie.
Verschillend eten voor diverse doelgroepen, geen spruitjes en witlof voor de kinderen, eten uit grootmoeders keuken voor ouderen en een snelle hap voor de bezoeker en de dokter.
Een restaurant met feestelijk gedekte tafels, geen MacDonalds inrichting, maar La Place, het succesvolle en betaalbare alternatief van V&D.
Instellingswinkeltjes met klassieke Lundiastellingen of Ikeakasten, die je elke paar jaar kunt vervangen om de zaak een nieuwe uitstraling te geven.
Kijkend naar de foto's van instellingen kreeg je spontaan last van plaatsvervangende schaamte.

De aanpak
De klassieke vraag uit de zaal is te voorspellen: “Kan dat voor €11 per dag?”
De vraag terug van Boncura was ook te voorzien: “Hoe wilt u zich in de markt onderscheiden? “
In een recent pilotonderzoek in Brabant kreeg één groep ouderen in Veghel biologisch voedsel, goed gepresenteerd en met ondersteuning aan tafel. In de controle-instelling, waar niets was veranderd, vielen de mensen af, steeg de kans op ondervoeding. Extrapolerend zou het verschil op jaarbasis ongeveer 6 kilo zijn. Daarmee is te verwachten, dat meer dieetvoeding nodig zal zijn en er vaker een beroep gedaan gaat worden op medische zorg.
Twee punten maakte Boncura duidelijk:
1. Veel aanpassingen hoeven niet veel geld te kosten. Goed kijken en praten met klanten en bezoekers kan de nodige ideeën genereren, die met een kleine moeite te realiseren zijn.
2. Het gaat om directe en indirecte winst, zowel in geld als in beleving.
Daarmee werk je aan het (even) ontsnappen aan ouderdom en/of ziekte, herstel van controle over je leven en het creëren van rust en een gevoel van gastvrijheid en daarmee aan een beetje beter.

Veranderingen in arbeidsmarktcommunicatie


Hans van den Berg van [m/v]-communicatie zorgde voor een inspirerend verhaal over de vernieuwingen in de arbeidsmarktcommunicatie: de wereld verandert in snel tempo en gaat de zorg mee?
Zijn kernpunten samengevat:
papier is uit, internet en sociale media zijn in;
W&S-bureaus zijn uit, Twitter, Linkedin, Hyves en Facebook zijn de plekken, waar je je doelgroepen kunt bereiken
je reputatie als zorganisatie wordt gemaakt en gebroken op Internet, met name de sociale media
zorganisaties moeten zich op korte termijn bezinnen op de beperkingen en mogelijkheden van sociale media
Puttend uit diverse onderzoeken, liet hij onder meer zien, dat 70% van de medewerkers in de zorg actief of latent op zoek is naar een nieuwe baan. Een bedreiging aan de achterdeur, een kans aan de voordeur. Gegeven de bekende problemen in de zorg, zoals een toenemend aantal cliënten in de ouderenzorg, toenemende vraag naar ziekenhuiszorg, bezuinigingen en vergrijzing van de medewerkers, te veel bureaucratie, is actief handelen noodzaak.
Adverteren in vak- of dagbladen gaat langzaam, is duur en bereikt de doelgroepen te langzaam, radio en tv zijn nog duurder, jobboards, blogs, sociale media en ambassadeurs hebben de toekomst. Als organisatieadviseur zie ik het aanbod tegenwoordig via Twitter voorbijkomen, kort, 140 tekens, een verwijzing naar een website en direct vanaf de eerste dag zichtbaar.
De moderne P&O-er zoekt voor hooggekwalificeerde functies op Linkedin, maakt gebruik van Monsterboard, de Nationale vacaturebank of Trovit om zijn aanbod weg te zetten en benaderd de lagergeschoolde doelgroep via Hyves of Facebook.
Dat vraagt van de organisatie een goede en overzichtelijke website, waar niet alleen informatie voor cliënten gegeven wordt, maar ook de potentiële werknemer aangesproken wordt. Aan dit laatste ontbreekt het nog in grote mate. Een aparte vacaturesite met het actuele aanbod, goede informatie, de mogelijkheid om direct geïnformeerd te worden, te kunnen chatten met medewerkers is noodzakelijk. Dat gekoppeld aan een snelle respons en bewaking van de sollicitatieprocedure hoort daarbij.
Om de latent zoekende te vinden, kan een organisatie starten met een eigen community en een duidelijke aanwezigheid op social networks als Hyves en Linkedin.
Daarbij moet het imago van de werkgever aandacht krijgen: zeker op Internet is authenticiteit en integriteit van fundamenteel belang. (Ex-)medewerkers, klanten en bezoekers kunnen hun ontevredenheid snel kwijt en de halve waarheden van een organisatie snel ontmaskeren.
Van den Berg: “het gaat nu en straks om Employer Branding. Dat is veel meer dan een campagne of een reclamestrategie. Het is in de eerste plaats dat wat je medewerkers bereid zijn naar buiten uit te dragen omdat ze het van binnen kunnen voelen. Zorg voor een geïntegreerde visie naar cliënten, stakeholders, huidige en potentiële werknemers.”

Hoe beter en goedkoper personeel inhuren?


Dat was de vraag, waarmee Rob de Laat en Paul Oldenburg van Staffing Management Services hun gehoor confronteerden. Of het nu om schaars personeel gaat (ok-personeel of psychiater) of om het opvangen van pieken en dalen (bv in de thuiszorg), de vraag naar tijdelijk personeel groeit nog steeds en kost kapitalen.
Opslag via het Uitzendbureau, 20 %, een interimmer via een headhunter 30%, BTW 19% en dan nog inwerkkosten, hogere beloning en administratie, het tikt stevig aan.
In een business case schatten de heren de kosten van het inhuren van 50 fte op jaarbasis op 4,2 miljoen. Bij een bureaumarge van 1,4 miljoen en €800.000 voor BTW gaat er dus ruim twee miljoen naar anderen dan de cliënt of de zorginstelling.
Als alternatief stellen zij voor, dat een of meerdere organisaties in een regio een eigen community van inleenpersoneel creëren Daardoor kan een win-winsituatie ontstaan voor organisatie en tijdelijke medewerker.
Voor de organisatie: geselecteerd personeel kan zich aansluiten bij de community, wordt dan actief benaderd en geselecteerd. Binding vindt plaats via kwaliteitsbewaking, garanties en tijdige aanbiedingen voor werk, eventueel bij- en nascholing. De kosten van uitzend- en interimbureau worden omzeild en als het BIG-geregistreerd personeel is, is dit BTW-vrij.
Voor de tijdelijke kracht zit de winst in de tijdige kennis van op handen werk, de verminderde afdracht aan het bureau, de mogelijkheden om meer te verdienen en de verdere ondersteuning, die de organisatie kan bieden.
En wat is de winst voor Staffing Management Services? Zij bieden de organisatie aan om de community in te richten en verzorgen à raison van €3 per uur, te betalen door de tijdelijke kracht, de administratieve afwikkeling tussen organisatie en medewerker.
Een overtuigend verhaal? Het werd met de nodige scepsis ontvangen ondanks de overtuigende businesscase, die weer deed beseffen hoeveel extra een organisatie kwijt is aan inhuur van personeel. De community lijkt een mooi alternatief achter de flex-pool, maar lost dit het tekort aan personeel op? De organisatie zal veel tijd en energie moeten stoppen in het binden van schaarse krachten en als dat lukt, is er zeker winst te behalen. Hoe je samen met partners het tekort verdeeld, is nog onduidelijk.
De winst voor de inleenkracht lijkt duidelijker: zicht op werk, een vorm van zekerheid, vooral als de medewerker bij meerdere community's is aangesloten, maar dat kan weer nadelig zijn voor die ene, uw organisatie.
Kortom, de moeite waard om mee te experimenteren, maar denkend aan het verhaal over arbeidsmarktcommunicatie zou je als organisatie de community ook zelf kunnen inrichten en de administratie ook zelf kunnen doen.
Terugblik
Elke keer weer constateer ik in zo'n studiedag dat er nog zoveel te verbeteren is in de zorg en er nog steeds forse efficiency- en kwaliteitsslagen te maken zijn. In de inhoud: goedkoper personeel inhuren, een betere en effectievere benadering van de arbeidsmarktcommunicatie en gezonder eten, waardoor andere kosten verminderen. In de vorm: aantrekkelijke presentatie via alle communicatiekanalen, passend bij het imago van de organisatie, authentiek en eerlijk, eten via een goede aankleding van maaltijd, restaurant en overige presentatie of een community, die mensen echt bindt aan de instelling. Ik benijd de bestuurders niet, die telkens weer dit soort strategische keuzes moeten maken.

Siebo Hakse, dwarsdenker, organisatieadviseur en interim-manager.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten