maandag 1 november 2010

Talentmanagement kent ook businesscase

Gebaseerd op: Gids voor Personeelsmanagement (oktober 2010)

Het invoeren en uitvoeren van talentmanagement levert organisaties geld op, zo blijkt uit een studie van Accenture en de Universiteit Tilburg. De studie toont aan hoezeer het psychologisch contract tussen werkgever en werknemer cruciaal is voor talentmanagement en effect heeft op de betrokkenheid en de intentie tot verloop.

In het onderzoek is dan ook gebruik gemaakt van de psychologisch-contract-theorie om de arbeidsrelatie tussen werknemer en de organisatie te onderzoeken. Blijkens het onderzoek ervaren medewerkers minder breuken in hun psychologisch contract naarmate de werkgever meer activiteiten ontplooit op het gebied van talentmanagement. Het onderzoek heeft grote implicaties voor de praktijk van talentmanagement. Er is immers een businesscase voor talentmanagement.

Wanneer de organisatie weet wat het kost om iemand te werven, te ontwikkelen en wat het kost om iemand te vervangen die de organisatie verlaat, kan op basis van deze gegevens een goede financiƫle businesscase opgesteld worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten